Privacybeleid

Lifeandblog is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegeven zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

Onze contact gegevens:

Carmen Alblas
http://lifeandblog.nl

https://twitter.com/lifeandblog
https://www.facebook.com/lifeandblog/
http://instagram.com/life.and.blog

Welke persoonsgegevens worden verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jou activiteit op deze website
 • Apparaat type en internetbrowser
 • Je geschreven reactie
 • (Indien in het bezit van) Je Gravatar gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 14 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 14 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en hier regelmatig over te spreken, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lifeandblog.nl , dan kunnen wij een passende maatregel treffen.

Met welke intenties verzamelen wij persoonlijke gegevens:

 • Verzenden van notificaties (bij het aanvinken hiervan, bij het versturen van een reactie).
 • Versturen van een reactie.
 • Om contact op te nemen indien nodig.
 • Lifeandblog analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens:

Lifeandblog bewaard je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doelen waarvoor deze verstrekt zijn te realiseren. Gegevens kunnen ten alle tijdens verwijdert worden door een e-mail met verzoek hier tot te versturen naar info@lifeandblog.nl

Delen van persoonlijke gegevens met derden:

Lifeandblog maakt gebruik van verschillende plugins die ook persoonlijke gegevens ontvangen.

 • Google uit de Verenigde Staten, Google Analytics houdt de statistieken bij van lifeandblog.
 • Gravatar uit de Verenigde Staten plaatst een afbeelding bij je reactie.
 • Bij deelname aan een winactie, ga je automatische akkoord met verspreiding van jou gegevens aan het bedrijf waarmee de samenwerking/winactie is opgezet.

Cookies en/of vergelijkbare technieken die gebruikt worden:

Lifeandblog gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Iedereen die persoonlijke gegevens gedeeld heeft met lifeandblog heeft het recht deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast is er het recht om de toestemming voor gegevens verwerking in te trekken of hiertegen bezwaar te maken. Dit betekend dat jij een verzoek kan indienen om de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou toe te sturen.

Je kunt een verzoek voor het inzien, corrigeren, verwijderen of overdragen van gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming op de verwerking van persoonlijke gegevens indienen bij info@lifeandblog.nl

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou afkomstig is, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, Rijbewijs) mee te sturen. Om je persoonlijke gegevens te kunnen beschermen vraag ik je om je pasfoto, MRZ, paspoortnummer of ID-kaart nummer en je Burgerservicenummer zwart te maken. Reactie vind zo snel mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van jou verzoek.

Lifeandblog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonlijke gegevens beveiligd worden:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Beveiliging plugins om lifeandblog te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.
 • Lifeandblog is bezig met het toevoegen van een TLS voorheen SSL verbinding.

Als er na aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen zijn kun je deze sturen naar info@lifeandblog.nl